web stats
  • Sever #1
  • Sever #2
  • Zoom+ Views: 3.9K

    Em gái đi rừng này mướt quá

    Em gái đi rừng này mướt quá, chắc chắn rằng tôi sẽ chết? Tính mạng của tôi vẫn còn sống!” Khi Aiwa nói điều này, Hong Kong Doll vẻ mặt của anh ấy không giống như đang ở trước mặt kẻ thù, mà là phấn khích như thể anh ấy sẽ tham gia. trong một trận đấu vật. Lovna phải đứng trước Aiwa. “Hãy nghe lệnh của ta! Đi thẳng tới thủ lĩnh của quân địch, và chúng ta sẽ bắt sống Schneiwager!” Aiwa ra lệnh, và tất cả binh lính đều vui mừng. Aiwa chỉ huy 1.000 người và ngựa của mình với lá cờ trong tay. Aiwa trong.

    Xem thêm